Eiendomsmeglerkjeden Partners har inngått samarbeid med Kirkens Bymisjon

Lokalmegleren & Partners, Follo samarbeider med Kirkens Bymisjon om innsamling av IKT avfall. Verdien av innsamlet materiell går til å styrke arbeidet for mennesker i vårt nærmiljø som har vanskelige liv, og som trenger hjelp.

Vi oppfordrer alle våre kunder og samarbeidspartnere til å levere inn utrangert IKT-utstyr og mobiltelefoner. Produktene skal leveres til optimal resirkulering og ombruk, og restverdien av materiellet som blir levert inn, doneres til Kirkens Bymisjons humanitære arbeid.

Vårt meglerkontor i Torgveien er blitt utstyrt med egne skap fra Revac AS, der avfallet samles. Revac AS er blant de største bedriftene innen behandling av EE-avfall i Europa og tilbyr 100% sikker sletting av data og en optimal resirkulering og ombruk av gjenvinnbart materiale. Selskapet henter avfallet på meglerkontoret og står for håndteringen.

«Dette er et vinn – vinn opplegg, der vi bruker miljømessig bærekraft for å skape sosial bærekraft», uttaler Dag Østby, markeds- og kommunikasjonsansvarlig i Kirkens Bymisjon.

«Sosial bærekraft handler om å jobbe for at alle mennesker skal ha like sjanser til et stabilt helsefremmende liv, til å få utdanning, jobbe og leve uten diskriminering av noe slag. Dette er hva Kirkens Bymisjon har arbeidet med siden 1855, og behovet for våre tjenester er i disse dager viktigere enn på lenge» fortsetter Østby.

Truls Langaard Lokalmegleren & Partners, Follo

«Mange oppdager i forbindelse med en flytteprosess at de har samlet opp mange gamle mobiltelefoner, nettbrett og bærbare PCer. Ved å tilrettelegge for en enkel måte å blir kvitt dette på har vi ambisjoner om å bidra med solid støtte til Kirkens Bymisjons arbeid her i Follo», sier daglig leder Truls Langaard i Lokalmegleren & Partners, Follo. «Alle på kontoret viser et sterkt engasjement for samarbeidet, så vi er overbevist om at vi kan bidra til å gi noe tilbake til vårt lokalmiljø» fortsetter Langaard.

Det er estimert at det ligger 40 millioner utrangerte IKT-produkter og mobiltelefoner i private hjem.

«Med dette prosjektet er vi med på å fjerne utrangert IKT-avfall fra de tusen hjem. Samtidig som vi hjelper de som trenger det mest via Kirkens Bymisjon, avslutter Langaard.

Kontaktpersoner for saken:

Truls Langaard
Daglig leder Lokalmegleren & Partners, Follo
tl@partners.no