Fortsatt oppgang i boligprisene

Boligprisene steg med 0,8 prosent i mai 2023. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uendret.

Så langt i år har boligprisene i Norge steget med 7,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 680 291 kroner ved utgangen av mai.

– Boligprisene her til lands har nå steget fem måneder på rad. Det bygges rett og slett for få nye boliger, og det påvirker totaltilbudet i markedet. Det er samtidig stadig vekst i tilflytting til de store byene og kommunene rundt. Samlet gir dette press på boligmarkedet, sier Marianne Garang, administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling.

– Boligmarkedet er mindre sensitivt for rentehevinger enn først antatt og i bruktmarkedet er det høye volum både når det gjelder salg og signeringer. Vi ser samtidig at salgstiden er litt lengre nå enn i fjor, selv om det her naturlig nok er stor variasjon i vårt langstrakte land, fortsetter Garang .

Regional prisutvikling

– Boligprisene fortsatte å stige i mai, men veksttakten er noe svakere enn de siste månedene, hvor det også var sterk vekst i de sesongkorrigerte prisene. I mai er de sesongkorrigerte prisene uendret, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Det er solgt mange boliger i mai, og så langt i år er det omsatt flere bruktboliger i Norge enn på samme tid i 2022. Det har også vært stor vekst i antall nye bruktboliger på markedet gjennom måneden. Det tilsier en mer moderat utvikling i boligprisene månedene fremover, sier han.

– Så langt i år har boligprisene steget langt mer enn alle trodde ved inngangen til året. Med et normalt konjunkturforløp med fallende priser gjennom høsten vil vi trolig ende med en oppgang på 3-4 prosent i 2023. Det vil likevel bety et realboligprisfall, hvis ikke konsumprisindeksen kommer mye ned fremover, sier Lauridsen.

Stort volum

I mai ble det solgt 10.297 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022.

Så langt i år er det solgt 39.591 boliger i Norge, noe som er 2 prosent flere enn i samme periode i 2022.

I mai ble det lagt ut 12.869 boliger for salg i Norge, noe som er 9,9 prosent flere enn i samme måned i 2022.

Så langt i år er det lagt ut 43.965 boliger i Norge, noe som er 3 prosent flere enn i samme periode i 2022.

– Omsetningsvolumet har tatt seg opp gjennom våren og det samme har tilbudssiden. Vi venter fortsatt god aktivitet i bruktboligmarkedet fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 35 dager å selge en bolig i mai ned fra 40 dager i april. Rasket salgstid hadde Stavanger med 20 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 58 dager.

Sterkest i Kristiansand og Stavanger

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mai hadde Romerike hvor prisene steg med 1,1 prosent.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bodø m/Fauske med en sesongkorrigert nedgang på 1 prosent.

Den sterkeste utviklingen så langt i 2023 har Kristiansand og Stavanger m/omegn med en oppgang på 12,5 og 11,8 prosent. Svakest utvikling så langt i år har Tromsø med en oppgang på 4,4 prosent.

– Så langt i år skiller Kristiansand og Stavanger m/omegn seg ut med stor vekst i boligprisene. Kristiansand har lenge hatt et prisnivå godt under de øvrige mellomstore byene i Norge. Nå er imidlertid prisnivået i Kristiansand i ferd med å komme opp på samme nivå som de øvrige byene i Norge, sier Lauridsen.

– Dessverre er nyboligsalget fortsatt svært svakt. Forhåpentligvis vil den gode utviklingen i bruktboligmarkedet på et tidspunkt også smitte over i nyboligmarkedet, forutsatt at utbyggerne får kontroll over kostnadene. Det er et behov for boligene som nå ikke blir bygget, og det høyst nødvendig å bygge tilstrekkelig med boliger i Norge, så vi unngå ubalanser i boligmarkedet lenger frem i tid, avslutter Lauridsen.

For å lese hele rapporten, klikk her.

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS