Studiestart og boligjakt

20. juli er en spennende dag for mange. Det er nemlig datoen for det offisielle hovedopptaket. De som har søkt på høyere utdanning får vite hvor og hva de skal studere til høsten. Og med det starter også gjerne planleggingen av å finne et nytt bosted.

Noen skal flytte for seg selv for første gang – kanskje til og med til et nytt sted? Uansett hvor turen går, vil det trolig være mange spørsmål. Derfor har vi samlet noen av de viktigste tingene – du som student eller forelder – bør tenke gjennom i denne fasen.

Gjør deg kjent i området du skal flytte til

Aller først anbefaler vi deg å gjøre deg kjent i området du skal flytte til. Få en oversikt over aktuelle bydeler. Undersøk hvor det kan være lurt å bosette seg med tanke på studiestedet og andre lokasjoner som vil være viktige i studietiden.

Deretter bør du finne ut av hvordan statusen på boligmarkedet ser ut i det aktuelle området. Går boligprisene opp eller ned? Hvordan ser leiemarkedet ut? 

Lån?

I neste steg vil det være naturlig å stille seg spørsmålet om det er mest gunstig å kjøpe eller leie bolig. Start med å kartlegge hvordan den økonomiske situasjonen din ser ut. Har du spart opp nok penger i egenkapital? Hva vil bankene kunne låne deg?

Forskriftene krever at du må dekke minimum femten prosent av kjøpesummen med egenkapital. Det kan for eksempel være oppsparte penger på BSU-konto. Banken tilbyr vanligvis boliglån på opp til fem ganger inntekt, og gjør beregninger på hvorvidt økonomien din vil kunne tåle eventuelle rentehevinger. 

Dersom du finner ut av at du har råd og mulighet til å kjøpe, er det lurt å undersøke hvilken bank som kan tilby deg det beste boliglånet med lavest mulig rente.

Fordeler med å kjøpe (og eie) egen bolig:

– Hvis du har planer om å bo på stedet du flytter til i mange år framover, vil det normalt sett være mer lønnsomt å eie framfor å leie bolig. Men, det forutsetter at boligen stiger i verdi på sikt. Husk at boligpriser kan svinge, og at boliger i perioder også kan synke i verdi.

– Du kan altså oppnå gevinster på et senere tidspunkt, dersom det er prisoppgang på boligmarkedet.

– Det er generelt sett mer økonomisk å betale ned på egen bolig, fremfor å betale leie til andre. 

– Når du eier bolig, er avdragene du betaler en form for tvungen sparing. Dette er med å bygge opp egenkapital.

– Skattemessig er det også mest gunstig å eie egen bolig. Det finnes en rekke skattefordeler med å eie bolig fremfor å leie – blant annet fradrag for renteutgifter.

Fordeler med å leie bolig:

– Hvis det er første gang du flytter for deg selv, kan det være enklere å leie bolig.

– Det er færre hensyn å ta, når du ikke eier selv, og du slipper ansvaret knyttet til vedlikehold og utbedringer.

– Du slipper utgifter/kostnader som følger med boligsalg.

– Du tar ingen risiko dersom prisene i boligmarkedet faller, og du berøres ikke direkte av renteøkninger.

– Det er enklere å flytte om man leier enn om man eier.

– På kort sikt kan det være gunstig å leie. Altså hvis man ikke har planer om å være på studiestedet i lengre enn to/tre år. Vinninga vil ofte gå opp i spinninga, dersom du kjøper og selger igjen i løpet av en kort periode, fordi det påløper engangskostnader både ved kjøp og salg av bolig.

Faktorer foreldre bør huske på når de skal hjelpe studenten inn på boligmarkedet

Mange foreldre som ønsker å hjelpe barna sine inn på boligmarkedet, velger å kjøpe og eie boligen selv. I slike tilfeller er det viktig å tenke nøye gjennom hva som faktisk lønner seg. Blant annet er det viktig å notere seg at eier har skatteplikt på gevinsten ved salg av bolig, dersom de selv ikke har bodd i leiligheten tolv måneder av de siste to årene. 

Et annet alternativ for foreldre som ønsker å hjelpe studenten sin inn på boligmarkedet, er å stå som medlåntaker eller kausjonist med sikkerhet i en annen bolig. Mange unge førstegangskjøpere opplever problemer med å skaffe nok egenkapital. Dersom det er manglende betjeningsevne eller lav inntekt som er hinderet for at studenten skal få innvilget boliglån, kan du/dere som foreldre være medlåntaker. Da er det viktig å huske på at du/dere er like ansvarlig for å betjene lånet som studenten selv.

Lykke til!